La final de proiect PLAYRIDE

PROIECTUL „PLAYRIDE” – la final

Proiectul Playride s-a desfășurat în perioada august 2013 – octombrie 2014 în localitatea Brașov având ca obiectiv principal promovarea unor activități outdoor responsabile care să contribuie la conservarea și protejarea valorilor culturale și naturale din împrejurimile Brașovului, dar şi la diversificarea oportunităţilor de petrecere a timpului liber pentru tinerii din aceste zone.

Cei 5 voluntari europeni (Milda din Lituania, Kathrin din Germania, Michal din Cehia, Coen din Olanda și Simon din Franța) au desfăşurat activități de explorare a împrejurimilor Brașovului cu scopul de a descoperi resurse și valorile neexploatate ale regiunii, dar şi nevoi ale acestor zone pe care au încercat apoi să le adreseze prin diferite activităţi de educaţie non-formală şi informală.

Durata proiectului: 01 august 2013 – 31 octombrie 2014
Durata stagiului de voluntariat: 01 septembrie 2013 – 31 august 2014
Locația de desfășurare a proiectului: localitatea Brașov, jud. Brașov

Organizațiile de trimitere a voluntarilor: Bureau Information Jeunesse (BIJ) – Franța, Experiment e.V. – Germania, NGO Social Action – Lituania, Stichting Jongerenwerk.nl – Olanda, INEX-SDA – Republica cehă

Obiectivele principale ale proiectului au fost:

• facilitarea accesului copiilor și tinerilor din zone rurale, sărace și izolate la oportunități diversificate de educație non-formală
• îndeplinirea obiectivelor de învățare a celor 5 voluntari selectați;
• dezvoltarea și valorificarea resurselor culturale și naturale din zone rurale sărace și izolate
• creșterea implicării active a tinerilor din comunitățile rurale
• dezvoltarea unor măsuri de protecție a mediului și a resurselor naturale

Activităţi principale şi realizări:
Prima perioadă a proiectului (septembrie-februarie 2014) a fost axată pe activităţi de explorare a diferitelor zone din jurul Braşovului, atât din punct vedere geografic, dar mai ales cultural, al tradiţiilor şi diferitelor comunităţi existente în zonă. Într-unele din aceste comunităţi explorate au fost stabilite contacte cu diferite şcoli şi alte instituţii, astfel încât au putut fi iniţiate următoarele activităţi de educaţie non-formală:

• activităţi socio-educative săptămânale destinate celor 80 de copii rromi din ciclul primar de la Şcoala cu clasele I-IV din Floroaia Mică, Întorsura Buzăului;
• activităţi săptămânale în Şcoala generală din Holbav Sat şi activităţi bilunare în Şcoala cu clasele I-IV din Holbav Deal;
• activităţi non-formale săptămânale cu copiii de la Casa Familială nr. 1 din Întorsura Buzăului;
• activităţi săptămânale la Şcoala Generală nr. 5 din Săcele, axate pe două direcţii principale
- introducerea metodelor non-formale la orele de limba engleză
- promovarea şi împărtăşirea valorilor şi tradiţiilor rrome prin dans şi muzică.
• activităţi săptămânale cu un grup de liceeni de la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din Întorsura Buzăului.

În perioada decembrie-martie 2014 un accent puternic a fost pus pe educaţia inter-culturală şi au fost organizate o serie de activităţi şi evenimente bazate pe această componentă:

• prezentări interactive ale ţărilor de origine ale voluntarilor, integrate în diferitele activităţi săptămânale din şcoli şi adaptate diferitelor grupuri ţintă;
eveniment intercutural de Crăciun – realizat într-o ceainărie din Braşov în cadrul căruia fiecare voluntar a prezentat într-un mod interactiv tradiţii specifice acestei perioade ;
• evenimentul ”Seara culturală- Moş Nicolae în variantă olandeză” ;
sărbătoarea Užgavėnės – prin care tradiţia lituanină a confruntării iernii cu primăvara a fost împărtăşită cu elevii din Floroaia Mică;

Pe tot parcursul proiectului, activităţile voluntarilor au avut în vedere şi dezvoltarea componentei de mediu şi promovarea unei atitudini prietenoase faţă de mediu:

• mini campanie de informare şi ecologizare „Eco-Play”- 5 noiembrie 2013, Vama Buzăului:.
• acţiune de ecologizare a terenului Camping din Întorsura Buzăului, în vederea organizării festivalului „Ceva de Vară”;
• campania Mira’kologic realizată de voluntarul Simon, din Franţa şi promovată în timpul diferitelor evenimente outdoor.

În cea de-a doua parte a proiectului (aprilie-august 2014), pe lângă activităţile din şcoli, energia voluntarilor a fost canalizată înspre organizarea a diferite evenimente outdoor care să promoveze cultura jocului ca o metodă de educaţie, alternative educative de petrecere a timpului liber, dar şi un comportament responsabil faţă de mediu. Următoarele evenimente au fost realizate:

• „Ziua Internaţională a Rromilor 2014”- 9 aprilie 2014, Săcele;
„O sărbătoare în natură pentru întreaga familie”- 1 iunie 2014, Holbav;
„Free Parking”- evenimente organizate cu regularitate în Parcul Tractorul din Braşov: ;
Festivalul „Ceva de Vară”- 19 iulie 2014, Întorsura Buzăului:.

Alte realizări ale proiectului:
• peste 10000 de ore de voluntariat ale voluntarilor internaţionali şi a celor locali;
• peste 250 de ateliere ludice organizate pentru elevi din ciclu primar;
• implicarea activă a mai bine de 100 de tineri și adulți din comunitatea locală în organizarea festivalului Ceva de Vară
• 5 proiecte personale dezvoltate de voluntari:

- Simon: Ziua Internaţională a Rromilor 2014- 9 aprilie, Săcele
- Coen: 8hours overtime- 28 martie 2014, Braşov
- Kathrin: Scenete cu copiii de la Casa Familială nr. 1 din Întorsura Buzăului, prezentate pe scena Festivalului „Ceva de Vară” din Întorsura Buzăului
- Michal: Realizarea unei rute de biciclete şi organizarea unui concurs de mountain bike pentru amatori în cadrul festivalului „Ceva de Vară” din Întorsura Buzăului
- Milda: organizarea sărbătorii Užgavėnės si promovarea “Earth Art” la atelierele Free-Parking ;i in cadrul festivalului Ceva de vara

Beneficiari
• Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost: cei 5 tineri voluntari europeni din Lituania, Germania, Cehia, Franţa şi Olanda.
• Beneficiarii activităţilor implementate de voluntari:
- 80 de copii de etnie rromă din ciclul primar de la Şcoala primară din Floroaia Mică, Întorsura Buzăului
- peste 90 de copii din mediul rural din şcolile din Holbav Sat şi Holbav Deal
- 15 copii şi adolescenţi din Casa Familială nr.1 din Întorsura Buzăului
- peste 20 de tineri liceeni din Întorsura Buzăului
- peste 50 de copii rromi din Şcoala Gimnazială nr. 5 din Săcele
- peste 50 de voluntari locali din Braşov şi Întorsura Buzăului implicaţi în organizarea festivalului „Ceva de Vară”
- 20 de profesori din ciclul primar, gimnazial şi liceal, atât din mediul rural şi comunităţi izolate, cât şi din mediul urban sărac.
- peste 500 de copii şi tineri din Întorsura Buzăului şi împrejurimi participanţi la festivalul „Ceva de Vară” din Întorsura Buzăului.

 

Proiectul „Playride” a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul Tineret în Acţiune, acţiunea Serviciul European de Voluntariat. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

 

 

This entry was posted in Activitati, Activități pentru adulți, Activități pentru copii, Ce facem?, Proiecte, Serviciul European de Voluntariat. Bookmark the permalink.