Proiectul INSIDE RIDE

Proiectul „Inside Ride” se va desfăşura în Braşov, în perioada 01.08.2014 şi 31.11.2015.

Timp de 11 luni în această perioadă, cei 4 voluntari internaţionali veniţi din Olanda, Letonia şi Germania vor lucra împreună cu membrii organizaţiei, voluntari locali şi lucrători de tineret pentru a inspira o călătorie „interioară”: în comunităţile locale şi înspre ei-inşişi, în vederea dezvoltării personale şi a auto-conştientizării.

Activităţile din proiect vor fi centrate în jurul implicării tinerilor în diferite activităţi (activităţi culturale, activităţi outdoor, voluntariat, campanii, etc), promovarea unor oportunităţi alternative de relaxare în natură (ex prin metodele educaţiei prin aventură), implementarea unor activităţi prietenoase faţă de mediu(informarea comunităţii în privinţa bogăţiilor naturale şi culturale ale zonei, ateliere de educaţie ecologică etc) şi dezvoltarea unor cunoştinţe şi abilităţi ale tinerilor pentru ca aceştia să se poată bucura şi/sau organiza asemenea activităţi în afara şcolii (ex.cluburi de limbi străine, ateliere de grafică/webdesign, jocuri de echipă etc).

Mai mult, proiectul vizează oferirea unui mediu propice pentru volutarii implicaţi pentru învăţarea şi descoperirea unor lucruri noi despre ei şi despre diferite culturi, şi de a integra aceste elemente în procesul de dezvoltare personală.


Obiectivele proiectului

1.accesul copiilor şi tinerilor din mediul rural şi urban la oportunităţi variate de educaţie non-formală prin

  • activităţi săptămânale într-o şcoală pentru copii de etnie romă;
  • activităţi săptămânale bazate pe educaţia prin aventură/experienţială pentru tineri din mediul urban sărac;
  • activităţi regulate destinate tinerilor pentru deprinderea unor competenţe necesare pentru dezvoltarea personală şi profesională(rural şi urban)

2.combaterea marginalizării datorată condiţiilor socio-economice, apartenenţei etnice sau poziţiei geografice prin

  • oportunități socio-educative pentru 50 de copii și tineri din mediul rural sărac și izolat (sat Holbav);
  • accesul celor 50 de  copii de etnie romă din Floroaia, Întorsura Buzăului (care învață într-o şcoală în care nu interacţionează decât cu copii romi) la activități culturale şi socio-educative  variate şi la interacţiunea cu persoane din afara comunităţii;
  • facilitarea participării active a tinerilor din mediul urban mic şi/sau izolat la activități de educaţie non-formală, valorizarea implicării lor active şi îmbunătăţirea imaginii acestora în comunitate.

3. Creşterea implicării active a tinerilor din mediul rural şi urban prin încurajarea participării active la dezvoltarea comunităţii din care fac parte;formarea şi dezvoltarea unor competenţe care să le faciliteze implicarea activă în procesul de dezvoltare a comunităţii locale;promovarea conceptului de voluntariat şi a oportunităţilor de voluntariat

4.Dezvoltarea unor atitudini prietenoase faţă de mediu prin: îmbunătăţirea comportamentului comunităţilor locale faţă de mediu;conştientizarea importanţei conservării valorilor naturale, culturale şi tradiţionale;conştietizarea oportunităţilor de valorificare a acestor valori

5.Dezvoltarea unui parteneriat între mediul rural şi mediul urban prin:

  • organizarea unor activităţi şi evenimente de descoperire de către copiii şi tinerii din mediul urban a valorilor naturale şi culturale;
  • derularea unor evenimente de interacţiune şi promovare în apropierea comunităţilor din mediul rural;
  • implicarea tinerilor din mediul rural și urban izolat în organizarea unor ateliere și evenimente de valorizare a unor resurse naturale şi culturale din comunitățile lor

Ne bucurăm să vă oferim mai multe detalii:

Maria Găvăneci
Coordonator proiect
Telefon: +40 786 071 726
E-mail: maria.gavaneci@mirakolix.org

This entry was posted in Ce facem?, Proiecte, Serviciul European de Voluntariat. Bookmark the permalink.