Proiectul RESHAPE URBAN PLACES

Proiectul se va desfăşura în Braşov, România şi va implica 4 voluntari europeni (din Franţa, Germania şi Lituania) pentru o perioadă de 11 luni, între 1.10.2014 şi 31.08.2015.

Reshape Urban Places este un proiect prin care ne dorim să creştem conştientizarea în privinţa tradiţiilor şi meşteşugurilor şi să le aducem în viaţa urbană (de ex. prin regândirea unor spaţii verzi cu ajutorul unor construcţii făcute din împletituri de nuiele, organizarea unui flashmob cu dansuri ţigăneşti, „îmbrăcarea” unor copaci sau clădiri prin materiale croşetate, ateliere de meşteşuguri, activităţi de grădinărit urban etc.). În acelaşi timp, vrem ca oamenii din mediul urban să aibă posibilitatea de a participa la o serie de ateliere pentru a învăţa despre tradiţii şi meşteşuguri aproape uitate. Prin aceasta, vrem să-i ajutăm să conştientizeze faptul că tradiţiile şi stilul local de trai, de prăgătire a hranei, de realizare a hainelor poate dezvolta comunitatea într-un mod sustenabil.

În ceea ce priveşte meşteşugarii, aceştia vor putea participa la ateliere ân vederea îmbunătăţirii competenţelor de promovare şi susţinere a obiectelor realizate. Voluntarii SEV vor avea, de asemenea, o contribuţie însemnată, în găsirea şi gândirea unor modalităţi de promovare a producătorilor sau meşteşugarilor locali (ex. organizarea unor evenimente, stabilirea de parteneriate cu posibili „consumatori” urbani etc.)

Principalul nostru scop este creşterea conştientizării relative la asemenea valori şi a toleranţei între diferite grupuri sau comunităţi (de exemplu o parte dintre aceste meşteşuguri sunt practicate de reprezentanţi ai etniei rrome sau fac parte din comunităţi rurale, izolate), precum şi dobândirea de către cei care mai practică astfel de meşteşuguri a unor competeţe utile în promovarea produselor şi a muncii lor (ex.îi ajutăm în vederea organizării unor evenimente împreună cu oameni din mediul urban în spiritul unui turism responsabil; stimulăm relaţia oamenilor din mediul urban cu natura prin organizarea unor activităţi de grădinărit).

Rolul şi sarcinile voluntarilor în aceste activităţi vor fi extrem de variate, aceştia putând dobândi astfel competenţe şi abilităţi din sfere foarte diferite (competenţe digitale, interculturale, dobândirea unor tehnici noi de prelucrare a diferitelor materiale etc).

OBIECTIVE
1. Creşterea conştientizării valorilor şi produselor tradiţionale din comunităţile din zona Braşovului:
-popularizarea valorilor tradiţionale în rândul tinerilor si promovarea lor ca  valori actuale
-regândirea şi adaptarea acestora nevoilor contemporane
-dezvoltarea de activităţi de promovare a valorilor şi produselor tradiţionale

2. dezvoltarea toleranţei între diferite comunităţi şi dezvoltarea  integrării grupurilor sociale excluse:
-promovarea unor meşteri populari din comunităţi defavorizate sau discriminate şi integrarea produselor acesora în spaţiul urban;
-facilitarea contactului intercultural şi promovarea diversităţii ca pe o resursă de dezvoltare, nu un pericol
-stimularea dobândirii unor competenţe antreprenoriale de către membri ai unor comunităţi defavorizate

3. valorificarea şi stimularea participării active a tinerilor:
-stimularea participării acestora în acţiuni de animare şi redecorare urbană;
-încurajarea participării în campanii de ecologizare a spaţiilor respective;
-dezvoltarea posibilităţilor de învăţare şi deprinderea unor competenţe(ex.ateliere de meşteşuguri tradiţionale sau la ateliere interculturale)

4. dezvoltarea unor competenţe şi abilităţi antreprenoriale în rândul meşteşugarilor:
-dezvoltarea unor parteneriate între aceştia şi oameni din mediul urban (ex.coşul zilnic de produse naturale);
-dezvoltarea de competenţe necesare promovării unor produse tradiţionale;
-dezvoltarea capacităţii de a organiza evenimente sau a dezvolta parteneriate.

5. Promovarea ideii de dezvoltare durabilă şi sănătoasă:
- facilitarea contactului orăşenilor cu meşteşuguri uitate, redefinirea utilităţii acestora
- stimularea conştientizării privind avantajele oferite de anumite tehnici/produse tradiţionale în dezvoltarea durabilă a comunităţii (ex acţiuni de grădinărit urban)
- încurajarea iniţiativelor comunitare în vederea înfrumuseţării spaţiului urban
- dezvoltarea unui parteneriat între rural și urban
Ne bucurăm să vă oferim mai multe detalii:

Maria Găvăneci
Coordonator proiect
Telefon: +40 786 071 726
E-mail: maria.gavaneci@mirakolix.org

This entry was posted in Ce facem?, Proiecte, Serviciul European de Voluntariat. Bookmark the permalink.