Viziune, valori, obiective

Asociația a fost înfiinţată în anul 2006 ca urmare a nevoii identificate mai ales în cadrul comunității clujene, dar și la nivel național, de a promova educația nonformală prin joacă și jocuri de la orice vârstă. Astfel activitățile organizației se adresează unor grupuri țintă extrem de variate: de la copii, la tineri, adulți și chiar și seniori. Activitățile propuse inițial s-au adresat în principal comunității clujene, urmând ca acestea să se lărgească și să capete un caracter regional și mai apoi național. În prezent organizația își desfășoară activitățile în orașele Cluj-Napoca, Brașov și în localități învecinate.
SCOP

Activitățile organizate de Mirakolix au drept scop promovarea activităților de joacă ca pe o oportunitate valoroasă de dezvoltare personală și profesională. Jocurile propuse de organizație au un rol major pentru:

- procesul de socializare în cadrul căruia sunt depășite bariere culturale, lingvistice, etnice, de vârstă sau religioase și
- conștientizarea jocurilor şi a procesului de joacă ca pe o modalitate armonioasă şi alternativă de învăţare, dar şi de distracţie sau relaxare.

VIZIUNE ȘI MISIUNE

Viziunea noastră este o lume armonioasă dobândită prin educaţia centrată pe pe dorința de a descoperi și de a încerca, pe solidaritate, respect, toleranţă, răbdare, prietenie şi fair-play. Asociația Mirakolix acţionează pentru

  • un mod ludic de a percepe viața,
  • alternativă de a trăi viața cu entuziasmul și exuberanța  jocului și a copilăriei,
  • dezvoltare individuală emoțională și cognitivă stimulată prin joacă,
  • interacțiune și incluziune socială,
  • respectul și valorizarea valorilor culturale și naturale
  • educaţia (formală, in- și nonformală) prin experiențe directe.

Domeniile prioritare de intervenție

-       promovarea activităților de educație non-formală prin joacă și jocuri
-       dezvoltarea de programe și activități de tineret
-       incluziune socială și acces la oportunități de dezvoltare personală și profesională
-       protecția și promovarea valorilor culturale și naturale
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

-       programe socio-educative cu aplicarea metodei jocului
-       activități de recreere și educație non-formală pentru copii și tineri
-       evenimente socio-culturale de promovare a valorilor culturale tradiționale
-       evenimente outdoor de promovare a activităților în aer liber, a unui stil de viață sănătos și responsabil față de mediul înconjurător
-       concursuri, campionate
-       ateliere de dezvoltare personală și profesională