Comunicat lansare proiect Play your way! – 2012-08-05

Cluj-Napoca, 05 august 2012

Asociația „Centrul de jocuri Mirakolix” anunță lansarea proiectului „PLAY YOUR WAY!” proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune, Acțiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat – program administrat în România de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

 Durata proiectului: 01 august 2012 – 01 octombrie 2013
Durata stagiului de voluntariat: 01 octombrie 2012 – 30 iunie 2013
Locația de desfășurare a proiectului: localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj
Cu scopul de a aplica JOC-ul ca metodă non-formală în cadrul a diferite activități (de ex. activități recreative, activități cultural-artistice, activități creative), proiectul „Play your way” își propune să ofere posibilitatea tinerilor voluntari europeni, dar și beneficiarilor activităților:

- de a-și creiona drumul în viață într-un mod ludic (denumirea proiectului cu înțelesul „joacă-ți calea”), dar și aceea
- de a putea opta pentru diferite abordări ludice în funcție de nevoi, interese sau abilități (denumirea proiectului cu înțelesul „joacă-te în felul tău”).

În acest sens cei 4 voluntari se vor implica în coordonarea, implementarea și evaluarea a 5 paliere principale de activități:

-       activități săptămânale de promovare a educației non-formale prin joc, prin activități ludic-creative, în cadrul programului de afterschool a Centrului Educațional Comunitar Waldorf „Zenit” din  Cluj-Napoca;
-       activități bilunare de socializare prin joacă în rândul tinerilor din municipiul Cluj-Napoca (activități desfășurate într-o cafenea clujeană);
-       activități socio-educative lunare de implicare a copiilor și tinerilor clujeni cu cerințe educaționale speciale în activități de educație non-formală adaptate nevoilor lor specifice;
-       activități socio-educative lunare de diversificare a activităților extra-școlare în care sunt implicații copiii din două comunități rurale din jurul Clujului;
-       activități socio-culturale lunare cu tineri liceeni clujeni.

Obiectivele acestor activități sunt:

  1. creșterea și diversificarea oportunităților de învăţare non-formală cu dimensiune europeană și interculturală în rândul comunității urbane și rurale clujene;
  2. îndeplinirea obiectivelor de învățare ale celor 4 voluntari selectați
  3. promovarea cooperării și coeziunii, a înțelegerii între grupuri și a egalității de șanse
    1. întărirea solidarităţii sociale faţă de persoanele cu dizabilităţi sau cu alte oportunități reduse (economic, geografic, etnic)
    2. promovarea voluntariatului, a cetățeniei active și europene în rândul comunității locale clujene

Beneficiarii proiectului:

Beneficiari direcți: 4 tineri voluntari europeni din Letonia, Germania, Danemarca, Franța

Beneficiari ai activităților implementate de voluntari:

-       30 de copii din ciclul primar de la o școală clujeană
-       peste 40 de copii din ciclul primar din 2 comunități rurale din județul Cluj
-       15 copii ți 15 tineri cu nevoi educaționale speciale cu vârsta între 6-12 ani respectiv 13-18 ani
-       peste 50 de tineri studenți clujeni
-       20 de tineri liceeni din municipiul Cluj-Napoca

Beneficiari indirecți: educatori (din învățământul primar din mediul urban și rural), get instagram private profiles profesori (din învățământul pre-universitar, din mediul ruban și rural), părinții beneficiarilor, prietenii acestora, comunitățile locale, liderii de tineret, lideri etnici etc.

Parteneri:

Organizațiile de trimitere:
Europäisches Integrationszentrum Rostock (EIZ) e.V. – Germania,
Dansk ICYE – Danemarca,
RED-Radosu Efektu Darbnica – Letonia
Association Jeunes à Travers le Monde – Franța

Parteneri locali:
Centrul Educațional Comunitar Waldorf „Zenit” din  Cluj-Napoca
L’Atelier Café – Cluj-Napoca
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (Şcoala Specială nr. 1) – Cluj-Napoca
Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu”- Cluj-Napoca
Școala cu clasele I-VIII – Luna de Sus, comuna Florești, jud. Cluj
Școala cu clasele I-IV – Stolna, comuna Săvădisla, jud. Cluj

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

Centrul de jocuri Mirakolix
Ioana Bere,
Coordonator proiect
Telefon: +40 746 786 881
E-mail: ioana.bere@mirakolix.org
Web: www.mirakolix.org

comunicat_presa_varianta_pdf

This entry was posted in Comunicate de presa, Resurse. Bookmark the permalink.